Anmäl dig här

22 september 08:00OBS! Valentin & Byhrs lokaler

Har du koll på hur effektiv din kommunikation verkligen är?

Kommunikationslandskapet har ändrats och målgrupperna finns idag i allt fler kanaler och kraven på att visa vilka insatser som ger vilka resultat och vilken effekt, blir allt större. Behoven att samordna budskap och jobba integrerat blir därför allt viktigare. 

Under frukostseminariet kommer vi att diskutera följande frågor: 

 • Vilka utmaningar inom mätning och utvärdering av integrerad kommunikation
 • finns idag?
   
 • Hur gör man för att veta om man arbetar på rätt sätt? 
   
 • Hur kan man bevisa att kommunikationsinsatserna ger önskad och hållbar effekt? 
   
 • Och vad är egentligen mätpunkterna och måtten som påvisar effekt? 

På seminariet presenterar vi även AMECs ramverk för integrerad mätning, som lanserades i juni på AMECs årliga internationella konferens i London. 

Med ramverket presenterades även ett helt gratis webbverktyg som visar hur man kan tänka rörande mätning och utvärdering i stort och hur arbetet går till. Verktyget fungerar som en praktisk guide för att mäta och utvärdera värdet och effekten av det totala kommunikationsarbetet, oavsett disciplin eller kanal.

Seminariet är kostnadsfritt och en del av AMEC Measurement Month.

Tid och plats

22/9 kl. 08.00-09.30 i Valentin & Byhrs lokaler på Vallgatan 30 

Vi bjuder på frukost från kl. 08.00.
Seminariet börjar kl. 08.30 och pågår till kl. 09.30

Vi riktar ett speciellt tack till Valentin & Byhr som med kort varsel ordnat med lokal så att detta event skulle kunna bli av.

Anmäl dig här

Seminarieledare

Ann-Sofie Krol
CEO

Ann-Sofie Krol är VD på byBrick Insight och har lång erfarenhet och särskild kompetens inom strategisk kommunikation, mätning och analys av kommunikation och dess effekter.
Ann-Sofie är även skandinavisk talesperson för AMEC.

Läs mer

I samarbete med

Sveriges Kommunikatörer
@skommunikatorer

Sveriges Kommunikatörer är ett nätverk med över 7 000 kollegor som arbetar med kommunikation. 

Organisationen erbjuder kompetensutveckling, nätverk och omvärldsbevakning som syftar till att vara ett relevant och konkret stöd i kommunikatörens yrkesvardag.

AMEC
@amecOrg

International Association for the Measurement and Evaluation of Communication

Världens största branschorganisation för kommunikationsresearch, omvärldsbevakning och insiktsarbete.

AMEC Measurement Month 2016 är ett globalt program av aktiviteter som syftar till att uppmärksamma vikten av PR- och kommunikationsmätning och utvärdering.

Valentin & Byhr
@valentinbyhr

Valentin&Byhr är en reklambyrå i Göteborg, grundad 1988 av Magnus Valentin och Christer Byhr. Byråns VD är sedan 2016 Magnus Tengby. 

Genom insikter och kreativitet skapar och förvaltar Valentin&Byhr kommersiella koncept som stimulerar försäljning och stärker relationen mellan målgrupp och varumärke.